Skip to content Skip to navigation

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Informacija apie (įstaigos pavadinimas) atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.
 
 

VšĮ Kartenos PSPC vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Eil. Nr.
Rodiklis
Vidutinis darbuotojų skaičius per 2017 m.
2018 m. vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis, €
Vidutinis darbuotojų skaičius per 2018 m. II ketv.
2019 m. III ketv. vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis, €
1
Gydytojai
4 1422 4             1752 4                   2511
2
Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu
3
824
3              851 3                   1250
3
Slaugytojai
11
689
11            682
11                  946
4
Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu
2
1193
2              957
2                   1113
5
Kitas personalas
7
615
7              492
7                  630
6
Slaugytojų padėjėjos
6
679
6              490 6                  608